PARJASEN SUKUSEURAN SUKUKOKOUS TURUSSA 17.7.2004

KOKOUSPÄIVÄKIRJA

1 §
Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Pekka Vainikka toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi. Hän totesi hallituksen valinneen kokouspaikaksi Turun kunnianosoituksena suvun entiselle päämiehelle, edesmenneelle Väinö Parjaselle, joka palveli Suomen Joutsenella sen neljällä kaukomatkalla.

Kokous hyväksyi yksimielisesti Pekka Vainikan ehdotuksen, että suvun päämies Matti Parjanen johtaisi kokouksessa puhetta.

§
Matti Parjanen avasi kokouksen toteamalla, että ihmisen on vaikea suunnitella tulevaisuuttaan, jollei hän tunne menneisyyttään. Juuri sukuseura tarjoaa mahdollisuuksia etsiä omia juuriaan.
Hän totesi edelleen, että nyt on kyseessä neljäs sukuseuran kokous. Aikaisemmat ovat olleet:
Perustamiskokous 15.7.1995, Lemi
2. kokous 18.7.1998, Lemi
3. kokous 21.7.2001, Kaunissaari, Kotka

3 §
Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Lotta Parjasen.

4 §
Kokous hyväksyi puheenjohtajan esittämän esityslistan.
Liitteenä on luettelo 48 osanottajista osoitteineen.

5 §
Puheenjohtaja luki edellisen sukukokouksen pöytäkirjan. Kokous järjestettiin 21.7.2001 Kotkan Kaunissaaressa.

6 §
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Vainikka antoi raportin hallituksen toiminnasta. Hallitus on kokoontunut edellisen sukukokouksen jälkeen kaksi kertaa (Puumalassa ja Lappeenrannassa). Hallituksen käsittelyssä on ollut Turun kokouksen järjestelyt, seuran kotisivujen laadintaperiaatteet sekä vanhojen valokuvien ja tarinoiden kerääminen.

7 §
Uudeksi hallitukseksi seuraavaan sukukokoukseen saakka valittiin yksimielisesti

Entiset: 
Pekka Vainikka, puheenjohtaja
Leena Tielinen, sihteeri
Eva-Liisa Nikula
Ismo Saikko
Matti Parjanen, suvun päämies

Uusi: 
Erja Penttilä, edesmenneen Pauli Parjasen tilalle

Hallituksen muodostamisen periaatteena oli, että kaikista Rietu Hiivan lapsien sukuhaaroista olisi edustus mukana.

8 §
Seuraavan sukukokouksen ajankohdasta ja paikasta syntyi vilkas keskustelu. Nykyisen kolmen vuoden periodin sijasta ehdotettiin viittä vuotta. Molemmille vuosimäärille löytyi perusteluja.

Suoritetussa äänestyksessä viiden vuoden ehdotus voitti kolmen vuoden äänin 13–12. Täten seuraava sukukokous pidetään vuonna 2009. Puheenjohtaja tähdensi kuitenkin, että sukukokousten välillä tulee ylläpitää sähköpostiyhteyksiä. Myös sukuseuran kotisivun merkitys korostuu.

Seuraavan sukukokouksen paikasta käydyssä keskustelussa tuli esiin pari paikkakuntaa: Luumäki (Kotkaniemi) ja Tampere. Ohjelman suhteen ehdotettiin, että tilaisuus voisi olla kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä olisi varsinainen kokous ja yhteinen illanvietto, toinen päivä olisi vapaaehtoinen. Silloinkin voitaisiin järjestää myös yhdessä joitakin aktiviteetteja. Kaksipäiväinen kokous voisi lomittua hyvin lapsiperheiden kotimaan matkailuun.

Päätettiin antaa hallituksen tehtäväksi valita paikkakunta ohjelmineen. Sukuseuran kotisivujen keskustelupalsta on avoin kaikenlaisille ehdotuksille.

9 §
Sukuseuran toiminnan kehittämistä koskevia ajatuksia oli tullut jo edellisten pykälienkin alla.

Suurimman osan ajasta käytettiin kotisivuista keskusteluun. Todettiin Maija Parjasen aloittaneen www-sivujen luomisen hyvin. Valitettavasti aineistoa sivuille on tullut vain samoilta henkilöiltä. Kokous päätti vakavasti yllyttää kaikkia jäseniä lähettämään valokuvia ja tarinoita (kovin lyhyitäkin) sukumme ihmisistä. Myös vanhoja esineitä ja niistä otettuja valokuvia toivotaan. Maija Parjanen lupasi laatia nykyisen sukutaulun (liite) uuteen, sukupuun muotoon. Se on helpommin luettavissa kuin nykyinen muoto, jonka Matti Parjanen laati sukuseuran perustamisen yhteydessä.

Edelleen toivottiin sukuseuran www-sivuille saatavan linkkejä jäsenten omille kotisivuille.

Keskusteltiin myös seuran www-sivujen avoimuudesta, so. ovatko tiedot salasanan takana.

Sukuseuran www-sivut ovat osoitteessa:
http://vesseli.kicks-ass.net/~dibhda/Parjasen_sukuseura (huom. Parjasen_sukuseura kirjoitetaan niin, että siinä on välissä _ merkki, mikä ei tule näkyviin kun kone alleviivaa koko osoitteen)
[Huom. tilanne 17.7.2004, myöhemmin luonnossivut poistettu internetistä]

10 §
Lopuksi puheenjohtaja luki sanomalehtiartikkelin vuodelta 1974. Siinä haastatellaan Väinö Parjasta ja hänen kokemuksiaan Suomen Joutsenella. Artikkeli on tarkoitus skannata sähköiseen muotoon ja siirtää kaikkien luettaviksi seuran www-sivuille. Yhteisessä bussikuljetuksessa Lappeenrannasta Turkuun saapuneet olivat myös tutustuneet Väinön keräämään aineistoon, joka sisälsi Suomen Joutsenen omia ”henkilöstölehtiä”. Se oli sidottu kirjan muotoon.

Kokouksen päätökseksi Pekka Vainikka näytti valkokankaalla vanhoja kuvia suvustamme.

11 §
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen.

Tampereella 5. elokuuta 2004

Matti ParjanenLotta Parjanen
puheenjohtaja sihteeri

evaliisa.nikula@hyvajuttu.fi