Helena Torvi

Syntynyt Lemillä 1866 ja kuollut 1941 Lemillä.

Parjasen sukuseura oli pitkään etsinyt yhteyttä suvun kantaisän Fredrik Hiivan, myöhemmin Parjanen, kolmanneksi vanhimman lapsen Helenan sukuun. Tiedossa on ollut, että hänen puolisonsa oli Taavetti Torvi. Sukutaulussamme ovat olleet hänen lapsensa: Antti Parjanen sekä Olga Maria, Lyyti Ester, Eino ja Viljo Torvi.

Antti Parjasen tiedettiin asuneen ja kuolleen Helsingissä. Antilla ja hänen puolisollaan Helmillä ei ollut lapsia. Antin tarina löytyy sukuseuran sivuilta. Uusi yhteys saatiin ensimmäiseksi Ruotsissa asuvaan Viljo Torven tyttäreen Pirkkoon, joka ei kuitenkaan innostunut sukuseuran asioista.

Sitkeästi puuttuvia palasia suvun alkujuurilta etsinyt Ritva Lampinen pääsi 2011 Ypäjän kirkkoherranvirastosta sukututkimusta varten pyytämänsä virkatodistuksen perusteella Lyyti Ester Torven jälkeläisten jäljille. Heidän kautta syntyi yhteys myös Olga Kevätniemen jäkeläisiin.

Viimeisenä lenkkinä selvisi Eino Torven jälkeläiset, kun Ritva Lampinen sai Somerolta sukututkimusta varten todistuksen. Siitä kävi ilmi, että Eino Torvella on kaksi poikaa, Seppo ja Esko. Kun yhteys heihin saatiin, selvisi myös, että veljekset perheineen ottivat 1970-luvulla käyttöön äitinsä ensimmäisen aviomiehen sukunimen Tulusto. Eino Torvesta on pieni tarina sukuseuramme sivuilla.

Helena olikin sijaisäiti kolmelle pienelle orpolapselle
Yhteistä kaikille löydetyille uusille suvun jäsenille on, ettei heistä kukaan ole tiennyt kuuluvansa Parjasen sukuun. Vuonna 2015 julkiseksi tulleista syntyneiden tiedoista Parjasen sukuseuralle selvisi, että Olga, Ester ja Eino ovatkin Taavetti Torven ensimmäisestä avioliitosta Regina Nisosen kanssa. Taavetti ja Regina oli vihitty 1896. Regina kuoli 1909.

Myöhemmin selvisi myös, että 6.6.1897 syntynyt Toivo Taavetti Torvi oli Reginan ja Taavetti Torven vanhin lapsi. Hän työskenteli yhdessä vaiheessa Viipurissa ja oli naimisissa Kerttu Pietikäisen kanssa. Pariskunta erosi ja Toivo avioitui myöhemmin 27.8.1903 syntyneen Laina Sinkon kanssa. Lapsia ei Toivo Torvella ollut kummastakaan avioliitos. Toivo aloitti linja-auton kuljettajana 1920–1930-lukujen vaihteessa Antti Turun yrityksessä. Hänen kuvansa löytyy Anna Liisa Turkun kohdalla olevasta tarinasta Antin talo pyörien päällä. Toivo Torvi kuoli 3.12.1951 ja Laina Torvi 12.4.1982.

Helena Parjanen ja Taavetti Torvi vihittiin 1910. Tällöin Helena Parjasesta tuli sijaisäiti Taavetin pienille orpolapsille: 10-vuotiaalle Olgalle, 8-vuotiaalle Esterille ja 6-vuotiaalle Einolle. Helenan muuttaessa 1910 Torviniemeen henkikirjassa mainittiin Taavetti, Helena, Olga, Lyydia ja Eino. Vuonna 1897 syntyneitä Anttia ja Toivoa ei henkikirjassa mainita. Viljo Torvi on Helenan ja Taavetin yhteinen lapsi.

Sukuseuran edustajat olivat syksyllä 2015 yhteydessä Olgan, Esterin ja Einon jälkeläisten edustajiin. Kaikille kerrottiin, että toivomme heidän jatkavan Parjasen sukuseurassa. Onhan Helena arkielämässä ollut vuosia heidän äitinään. Tällä hetkellä sukuseurassa ovat ilmoittaneet jatkavansa Eino Torven jälkeläiset, nykyiset Tulustot sekä Ester Raitasen jälkeläisistä Eino Raitasen pojista Pekka Raitanen jälkeläisineen.

Olga Kevätniemen jälkeläisten edustaja ilmoitti, etteivät he jatka Parjasen sukuseurassa, kun taas Eino Torven jälkeläiset jatkavat. Ester Raitasen jälkeläisistä Einon vanhimman pojan, vuonna 2003 kuolleen Asko Raitasen lapset jälkeläisineen jatkavat sukuseurassa samoin kuin toiseksi vanhin poika Pekka Raitanen jälkeläisineen. Niille, jotka tässä vaiheessa eivät halunneet jatkaa Parjasen sukuseurassa, ovi on avoin myöhemminkin.

Katso korjattu sukupuu.

evaliisa.nikula@hyvajuttu.fi